هر چه ارتفاع زمین نسبت به دریا افزایش می یابد، غلظت و فشار اکسیژن کاهش می یابد، پس مهندسین برای جبران کاهش فشار و غلظت اکسیژن مورد نیاز برای احتراق، سیستم تروبو شارژ را طراحی کرده اند. در سیستم عادی موتور با حرکت پیستون موجب مکش شده و اکسیژن را به درون موتور داخل می کند، ولی در سیستم توربوشارژ فشار هوای ورودی به موتور توسط کمپرسور افزایش می یابد. با بالا رفتن غلظت اکسیژن قدرت انفجار و دمای موتور افزایش می یابد و باعث مصرف بهینه ی سوخت می شود. توربو شارژ در شرایط محیطی یکسان باعث افزایش 25 تا 40 درصدی توان موتور می شود.

موتور توربو شارژ

قطعات تشکیل دهنده ی توربوشارژ

توربوشارژ از دو قسمت اصلی به نام توربین وکمپرسور تشکیل شده است. این قسمت به سیستم اگزوز متصل است و انرژی خود را از آن جا تامین می کند. گاز خروجی از موتور، باعث چرخش توربین وانتقال نیرو از طریق یک شفت به کمپرسور مکش هوا می شود.

قطعات تشکیل دهنده ی توربوشارژ

معمولا در سیستم توربوشارژ، از یک رادیاتور آلومنیومی استفاده می کنند، تا دمای هوای ورودی به موتور را کاهش دهند، از این طریق در سرعت های بالا جلوی احتراق را قبل از ورود به موتور می گیرند.

انواع تربوشارژ

توربوشارژ حلزونی ساده

در این نوع توربوشارژ، گازهای خروجی از موتور تنها از یک مسیر حلزونی حرکت و توربین را می چرخانند. پرده های کمپرسور دارای انحنا هستند، که باعث تراکم فشار هوا می شوند و هوای متراکم با سرعت زیاد و فشار کم از سرد کننده عبور و وارد قسمت حلزونی پوسته ی کمپرسور می شود، ورود هوا باعث افزایش فشار و کاهش دما قبل از ورود به موتور می شود.

توربو شارژ حلزونی با افزاینده ی سرعت

این نوع از توربوشارژ، دارای یک حلزون و یک افزاینده سرعت و یا از دو حلزون و دو مجرا تشکیل شده است. گازهای خروجی، وارد منیفولد دود شده و از آنجا وارد حلزون می شوند. ولی بجای آن که مستقیما وارد توربین شوند از روی پرده های ثابت حرکت می کنند، در این نوع توربو شارژ قسمت کمپرسور همانند حلزونی ساده عمل می کند.

نکته: منفیولد قسمتی از موتور است که مخلوط سوخت و هوا را به سیلندرها می رساند.

توربوشارژ ضربانی

این نوع از توربوشارژ، نیازمند استفاده از یک منیفولد دود از نوع ضربانی است. در این نوع سیستم انرژی از ضربات دود های خروجی تامین می شود، این نوع توربوشارژ نسبت به گونه های قبلی کارایی بیشتری دارد.

نکات مورد توجه در استفاده از توربوشارژ

1. به محض روشن کردن خودرو نباید با موتور سرد حرکت کرد.

عملکرد مناسب توربوشارژ نیاز به روغن مناسب دارد، روغنی که دارای فشار، خلوص و شدت جریان مناسب باشد. پس بهتر است بعد از استارت زدن دو یا سه دقیقه فرصت دهیم تا موتور گرم شود.

2. بعد از رانندگی طولانی، موتور را بصورت ناگهانی خاموش نکنید.

در این هنگام با خاموش شدن موتور، پمپ روغن نیز از کار می افتد و روغن درون سیستم باقی می ماند و کارایی و ویسکوزیته خود را بخاطر حرارت بالای سیستم، از دست می دهد. بهتر است قبل خاموش کردن موتور چند دقیقه صبر کنیم تا موتور سرد شود.

3. با دنده ی سنگین و دور موتور پایین نباید رانندگی کرد.

هنگامی که با دنده ی سنگین رانندگی کنیم و دور موتور نیز پایین باشد، بخواهیم هنگام شتاب گیری پدال گاز را فشار دهیم سوخت زیادی وارد موتور خواهد شد، ولی به دلیل دور موتور پایین احتراق به خوبی صورت نمی گیرد و می تواند به موتور آسیب بزند. برای افزایش سرعت در این حالت بهتر است ابتدا دنده را یکی کاهش دهیم، بعد پدال گاز را فشار دهیم.

از سوخت های با عدد اکتان پایین استفاده نکنید

یکی از مهم ترین مسایل در موتور های توربو کیفیت سوخت می باشد. سوخت با عدد اکتان پایین، می تواند باعث کوبش در موتور و آسیب به آن شود.

اولین نفری باشید که نظر خودتان را ثبت می کنید.