هنگامی که ترمز دستی کشیده می شود، سیمی که به ترمز چرخ های عقب متصل است را فعال می کند. ترمز دستی باعث می شود فشار زیادی بر روی گیربکس وارد نشود. این سیستم یکی از سیستم های مهم خودرو می باشد که بوسیله ی آن می توانید به راحتی در سراشیبی ها پارک کنید. گاهی اوقات ایراداتی در سیستم ترمز باعث می شود تا چراغ هشدار دهنده خاموش نشود.

روشن شدن چراغ ترمز دستی

زمان کشیده شدن ترمز دستی سوئیچ موجود در کنار ترمز، چرخ های عقب را بررسی کرده و از طریق چراغ جلوی داشبورد، بالا بودن ترمز دستی را به اطلاع راننده می رساند. زمانی که ترمز دستی رها می شود این چراغ باید خاموش شود در غیر این صورت ایراداتی در سیستم وجود دارد که مانع از این اتفاق می شود.

دلایل روشن ماندن چراغ ترمز دستی

چراغ ترمز دستی

خرابی سوئیچ ترمز دستی

یکی از علت های رایج در مورد روشن ماندن چراغ ترمز دستی، خرابی سوئیچ موجود در کنار ترمزهای عقب است. حتی در صورتی که خودرو در حال حرکت است این چراغ می تواند روشن باشد. برای تست این چراغ می توانید زمانی که ترمز دستی پایین است، مقداری بکشید. اگر چراغ خاموش شد و یا اینکه چشمک زد، مشکل از سوئیچ است و باید آن را تعویض کرد. حتی در صورتی که خودرو در حال حرکت است این چراغ می تواند روشن باشد.

پایین نبودن اهرم ترمز دستی بطور کامل

حتی کوچک ترین فشار هم بر روی سیستم ترمز دستی می تواند موجب فعال شدن سوئیچ شده و روشن شدن چراغ هشدار شود. پس قبل از حرکت مطمئن شوید که ترمز دستی کاملا پایین آمده است.

ایرادات سیستم ترمز

برخی مواقع سیستم ترمز دستی درست عمل می کند و مشکل از سیستم ترمز است. اگر ترمز دستی کاملا پایین باشد ولی هنوز چراغ هشدار روشن باشد، مشکلی در سیستم ترمزها وجود دارد و باید بررسی شود.

کم بودن روغن ترمز

اگر سطح روغن ترمز از میزان استاندارد پایین باشد، چراغ هشدار، روشن باقی می ماند. این امکان وجود دارد که با پایین آمدن سطح روغن، در پیچ ها سطح روغن جابه جا شود و چراغ هشدار روشن و خاموش گردد.

خرابی سنسور سطح روغن ترمز

درون مخزن روغن ترمز از یک سنسور استفاده می کنند تا در صورت کم شدن سطح روغن ترمز، به راننده هشدار دهد. اگر این سنسور خراب شود، چراغ هشدار روشن می ماند و باید تعویض گردد.

تنظیم نبودن فشار روغن

اگر فشار روغن تنظیم نباشد، ممکن است یکی از ترمزها سفت تر باشد و از دیگری قوی تر بگیرد و هنگام ترمزگیری خودرو به یک سمت کشیده شود. در چنین حالتی ممکن است چراغ هشدار روشن شود.

انجام تعمیرات

با اینکه ترمز دستی بطور مستقیم در ایمنی رانندگی تاثیر ندارد ولی یک قطعه ی مهم در خودرو محسوب می شود. برای انجام تعمیرات مرتبط با این موضوع باید خودرو را به یک تعمیرگاه مناسب ببریم تا سیستم بررسی و ایرادات آن پیدا شود.

حسام

۱۰ دی ۱۳۹۸

یه سوال داشتم ماشین من چراغ ترمز دستی و چراغ روغن همزمان روشن میشه سنسور روغن خرابه؟

مدیر سایت:

سلام ما فروش باتری هستیم شما می توانید از مکانیک سوال بفرمایید