مسائلی مثل نوع آب و هوا، نوع خودرو و نحوه استفاده از خودرو در طول عمر باتری تاثیر گذار است. با رعایت موارد زیر می توانیم طول عمر باتری را افزایش دهیم و تعویض باتری را به تعویق بیاندازیم.

 افزایش عمر باتری خودرو

افزایش فاصله زمانی بین هر استارت

رانندگی با خودرو در مسیرهای کوتاه باعث کاهش عمر باتری می شود. چون اگر به باتری فرصت ندهیم تا شارژ کامل شود، این امر باعث کریستالیزه شده قطب منفی باتری می شود و باتری در شارژ شدن مشکل پیدا می کند. پس بنابراین باید بسته به استفاده از باتری در مواردی همچون چراغ ها، کولر و غیره باید فرصت شارژ دوباره به باتری بدهیم.

نگهداری در دمای مناسب

دماهای بسیار بالا یا پایین باعث ایجاد مشکلاتی در باتری می شود. در دمای بالا مایع الکترولیت در باتری بخار می شود و باعث شارژ بیش از حد می شود. در واقع مهمترین علت از کار افتادگی باتری ها کاهش الکترولیت به دلیل گرمای بیش از حد است. بنابراین باید در آب و هوای گرم تابستان، سطح الکترولیت را بررسی کنید.  همینطور در دمای بسیار پایین، مایع الکترولیت یخ می زد و باعث مشکلاتی در باتری خواهد شد. پس اگر در آب و هوای بسیار سرد رانندگی می کنید، در زمان خاموش بودن، باتری را در محفظه ای نگه دارید.

جلوگیری از روشن ماندن چراغ ها

روشن ماندن چراغ ها در باتری های بدون نگهداری باعث خراب شدن آن خواهد شد.

تمیز نگه داشتن

باید با تمیز نگه داشتن باتری ها، از خوردگی آن ها جلوگیری کنیم. بهتر است این خوردگی ها را با جوش شیرین و آب و مسواک تمیز کنید. اگر خوردگی بیش از حد باشد یعنی باید باتری را تعویض کنید. شما می تواندی با تمیز کردن به موقع باتری، زمان تعویض آن را به تعویق بیاندازید.

 

 

 

اولین نفری باشید که نظر خودتان را ثبت می کنید.