در این مقاله مواردی که باید در مورد ایربگ خودرو در نظر بگیریم تا باعث عواقب جبران ناپذیر نشود ذکر می کنیم:

توصیه های مهم در مورد کیسه هوا

1. کیسه هوای داخل فرمان را هیچ وقت دستکاری نکنید.

2. هرگز کیسه هوای فرمان را نپوشانید.

3. غربیلک فرمان را به هیچ وجه باز نکنید.

4. بین داشبورد و سرنشین وسیله ای قرار ندهید.

5. هرگز صندلی کودک را در صندلی سرنشین جلو قرار ندهید.

6. چراغ هشدار روی داشبورد در صورتی که به صورت مداوم روشن باشد، باید به نمایندگی ها نشان دهید.

7. از چسباندن اشیا بر روی غربیلک فرمان خودداری کنید، چون در صورتی که کیسه ی هوا فعال شود به راننده آسیب جدی وارد می شود.

8. در هنگام رانندگی دست های خود را وسط غربیلک فرمان قرار ندهید.

9. در هنگام رانندگی سرنشین جلو هیچ وقت پای خود را روی داشبورد قرار ندهد.

10. حداقل فاصله راننده از فرمان خودرو باید 25 سانتی متر باشد، چون باز شدن کیسه هوا در مواردی که فاصله رانندگان از فرمان خودرو بسیار کم باشد باعث زخمی شدن یا حتی مرگ راننده می شود. البته ممکن است برای رانندگان کوتاه قد رعایت این فاصله سخت باشد، که بهتر است این رانندگان برای رسیدن پایشان به پدال گاز و ترمز و کلاچ، از اهرم تنظیم ارتفاع صندلی استفاده کنند.

11. کیسه هوا یک بالش نرم نیست، در مواقع ضروری در کمتر از یک چشم بر هم زدن و با سرعتی نزدیک 400 کیلومتر بر ساعت فعال می شود و ضربه آن می تواند برای فردی که به آن بسیار نزدیک است، خطرناک باشد. به همین دلیل کودکان زیر 12 سال باید در صندلی عقب خودرو قرار بگیرد.

12. در بیشتر خودروها با بستن کمربند ایمنی، سیستم ایربگ فعال می شود و در غیر اینصورت غیر فعال است. پس همیشه کمربند ایمنی خود را قبل از حرکت ببندید.

اولین نفری باشید که نظر خودتان را ثبت می کنید.