قبل از باتری به باتری کردن اول باید مطمئن شوید که دلیل روشن نشدن خودرو باتری است. به طور مثال اگر با روشن کردن چراغ های خودرو، شدت نور آن ها طبیعی نبود و ضعیف شده بود، مطمئن می شوید که مشکل از باتری خودرو است.

باتری به باتری کردن (جامپ استارت)

1. کاپوت خودروها را بالا بزنید  و خودروها را آماده کنید

باتری به باتری کردن

قطب های مثبت و منفی هر دو باتری را مشخص کنید.

بیشتر مواقع قطب مثبت قرمز رنگ است و علامت + بر روی آن مشخص است.

قطب منفی مشکی رنگ است و علامت – بر روی آن مشخص است.

سپس خودرو ها را آماده کنید و تمام وسایل برقی از جمله فن، بخاری، شارژر ها، رادیو وضبط، فلش و غیره را خاموش کنید.

دقت کنید خودروها با یکدیگر تماسی نداشته باشند.

2. کابل ها را آماده کنید

جامپ استارت

برای برقراری ارتباط به دو کابل مخصوص به رنگ های مشکی و قرمز احتایج دارید. همچنین دو عدد گیره برای گرفتن سر باتری ها که روی دو سر کابل ها قرار دارد.

در هنگام باتری با باتری کردن، مطمئن شوید که دو سر قرمز و مشکی با یکدیگر تماسی ندارند. در غیر اینصورت آسیب های جدی به خودرو وارد می شود.

3. کابل ها را به باتری ها وصل کنید

روش صحیح باتری به باتری کردن

کابل قرمز رنگ را به سر مثبت باتری خراب وصل کنید.

سر دیگر همین کابل قرمز را به سر باتری سالم وصل کنید.

کابل مشکی را به سر منفی باتری سالم وصل کنید.

سر دیگر کابل مشکی را به قطعه فلزی از خودروی دارای باتری خراب متصل کنید.

کابل ها اطراف فن و یا نزدیک موتور خودرو نباشد.

4. خودروی سالم را روشن کنید

جامپ استارت کردن

خودروی سالم را روشن کنید تا چند دقیقه کار کند. دور موتور را بالا ببرید. در اینصورت باتری خالی شده شروع به شارژ شدن می کند. خودرو را برای چند دقیقه به همین صورت رها کنید.

5. خودروی دارای باتری خراب را روشن کنید

باتری به باتری

حالا باتری خراب شارژ شده است و بعد از آن شروع به استارت زدن باتری خودروی خراب بکنید تا روشن شود. اگر روشن نشد با تکان دادن و فشار هر یک از کابل ها در سر جای خود و انجام مراحل نتیجه خواهید گرفت.

6. کابل ها را جدا کنید

باتری به باتری، جامپ استارت

اگر خودرو روشن شد باید به جدا کردن کایل ها اقدام کنید، هنگام جدا کردن توجه کنید که هیچ یک از کابل ها با یکدیگر تماس نداشته باشند.

کابل مشکی را از قسمت فلزی خودرو جدا کنید.

کابل مشکی را از قسمت منفی باتری سالم جدا کنید.

کابل قرمز را از قطب مثبت باتری سالم جدا کنید.

کابل مشکی را از باتری تازه شارژ شده جدا کنید.

سایر متعلقات و یا کاور های باتری را در سر جای خود قرار دهید.

7. خودروی شارژ شده را روشن نگه دارید

روش صحیح جامپ استارت

سعی کنید خودروی تازه روشن شده را خاموش نکنید و با فشار دادن پدال گاز روند شارژ شدن باتری را سرعت دهید. باتری باید به اندازه کافی شارژ شود تا قدرت و توان لازم برای استارت زدن مجدد را داشته باشد.

اگر با خاموش شدن خودرو باتری تخلیه شد و خودرو روشن نشد باید باتری را تعویض کنید.

اولین نفری باشید که نظر خودتان را ثبت می کنید.