یکی از قسمت های مهم خودرو، سیستم برق رسانی آن است. از طرفی باتری، مهم ترین عضو سیستم برق رسانی خودرو به شمار می آید. استارت خودرو از طریق برق صورت می گیرد و سوخت موتور بوسیله برق، اشتعال می یابد، از طرفی کامپیوتر خودرو (ECU) هم با برق کار می کند.

سیستم برق خودرو و اجزای اصلی آن

اجزای اصلی سیستم برق خودرو

1. باتری: یکی از اجزاء اصلی سیستم برق خودرو، باتری است. تمام برق مورد نیاز خودرو، توسط باتری تامین می شود و منبع برق رسانی در خودرو است.

2. مدارهای الکتریکی: مدارهای الکتریکی اصلی شامل مدار جرقه، مدار شارژ و مدار روشنایی می باشد.

3. دینام یا آلترناتور: دینام وضعیت باتری را در حالت پر حفظ می کند.

4. انژکتور: انژکتور سوخت و هوا را ترکیب می کند و به موتور تزریق می کند. کار انژکتور دقیق تر از کاربراتور می باشد.

5. وایر شمع: وایر شمع ها جریان الکتریکی را به شمع ها می رسانند تا جرقه ایجاد شود.

6. شمع: یکی از اجزای مهم در سیستم برق خودرو، شمع است که ولتاژ قوی کویل را بصورت پرتاب جرقه درآورده و باعث انجار در اتاق احتراق می شود.

7. کویل: کویل، ترانسفورماتور فشار قوی است و افزایش و تقویت ولتاژ برق باتری توسط آن انجام می شود.

8. دلکو: دستگاهی است که با گرفتن انرژی از موتور، وظیفه قطع و وصل جریان مدار اولیه کویل را به عهده دارد. وظیفه دلکو، قطع و وصل مدار اولیه توسط پلاتین، تقسیم ولتاژ خروجی کویل بین شمع های موتور خودرو و تنظیم پیش جرقه متناسب برحسب دور موتور است.

9. کامپیوتر خودرو (ECU): کنترل و تنظیم میزان سوخت مصرفی در خودروهای انژکتوری، توسط کامپیوتور خودرو انجام می شود.

اولین نفری باشید که نظر خودتان را ثبت می کنید.