منبع تغذیه ی بدون وقفه (UPS) قلب پشتیبانی از سیستم های برقی است. یک باتری بی کیفیت در UPS، خطر از دست رفتن  داده ها را ایجاد می کند. خرابی باتری بیش از نیمی از خرابی های UPS را تشکیل می دهد. مهم نیست که سیستم باتری از نوع VRLA یا نیکل-کادمیوم (NiCad) باشد، اما آسیب پذیرترین قسمت UPS است. به همین دلیل نگهداری منظم از باتری های UPS برای تضمین پشتیبانی از سیستم های برقی مهم است.

نگرانی اصلی برای باتری، شرایط محیطی سیستم UPS است. محیط نامطلوب ممکن است عمر سیستم را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آب و هوای خیلی گرم یا سرد بر توانایی باتری ها در هدایت و ذخیره انرژی تأثیر می گذارند. بر اساس تخمین های صورت گرفته، هر 8-10 درجه سانتیگراد افزایش دما، عمر باتری را به نصف کاهش می دهد. سازندگان باتری معمولا درجه ی حرارت توصیه شده ی باتری را روی محصول درج می کنند.

مراقبت از باتری یو پی اس

علاوه بر این، اطمینان از شارژ درست باتری ها نیز مهم است. سازندگان باتری مشخصات مربوط به ولتاژ شناور را نیز مشخص می کنند. این مقدار ممکن است ولتاژ کامل بلوک باتری یا ولتاژ در هر سلول باشد. ولتاژ شناور باید به گونه ای تنظیم شود که پتانسیل لازم برای شارژ هر یک از باتری های موجود در هر رشته را داشته باشد. شارژ کم باتری ها ممکن است عمر باتری را کاهش دهد و شارژ بیش از حد آن ها ممکن است خطری برای تأسیسات یا پرسنل ایجاد کند.

توصیه می شود، باتری های UPS برای حداقل یک بار در سال مورد بازرسی قرار گیرند. هر گونه تورم یا خوردگی ممکن است نشان دهنده یک وضعیت نامطلوب باشد که می تواند باعث خرابی زودرس شود. هنگام بازرسی بلوک های باتری، کابینت و رک باتری را نیز بررسی کنید. هرگونه نشتی الکترولیت ممکن است به سمت رک یا کابینت باتری در جریان باشد. این امر می تواند منجر به خوردگی یا اتصال کوتاه به رک وکابینت شود و خطری برای پرسنل ایجاد کند.

توصیه کلی برای نگهداری از باتری یو پی اس به شرح زیر است: 

مراقبت های ماهانه:

1. انجام یک بازرسی بصری برای پیدا کردن فرسودگی و خرابی باتری ها، رک و کابینت باتری، کابل های بهم پیوسته، اتصالات و سطح الکترولیت (در صورتی که باتری ها  VRLA/NiCad باشند).

2. درجه حرارت و رطوبت محیط را اندازه گیری کنید.

3. جریان شارژ شناور باتری را اندازه گیری کنید.

4. اطمینان حاصل کنید که محیط ،UPS پاک و عاری از گرد و غبار، زباله و الکترولیت است.

5. اگر سیستم نظارت بر باتری وجود دارد، نتایج حاصل از آن را بررسی کنید.

مراقبت های فصلی:

علاوه بر بازدید ماهانه:

1. ولتاژ هر سلول یا بلوک باتری را اندازه گیری کنید.دمای محیط حداقل 10٪ سلول یا بلوک باتری را اندازه گیری کنید. توصیه می شود در صورت امکان همه سلول ها را بررسی کنید.

2. تست جریان با یک تستر دستی یا سیستم نظارت بر باتری Franklin Electric انجام دهید. 

مراقبت های سالانه:

علاوه بر بازدید ماهیانه و فصلی:

1. گشتاور همه اتصالات را اندازه گیری و بررسی کنید.

2. جریان فعلی باتری را اندازه گیری کنید.

3. تست مقاومت کابل باتری را انجام دهید.

نگهداری منظم تضمین می کند که باتری UPS حداکثر عمر را بدست می آورد. به دلیل نگرانی از ایمنی، فقط پرسنل آموزش دیده باید هرگونه سرویس و نگهداری باتری را انجام دهند.

 

اولین نفری باشید که نظر خودتان را ثبت می کنید.

واحد خودرویی:

۰۹۰۲۲۱۲۱۲۸۴

شهرستانها:

۰۲۱۲۶۷۴۱۱۶۲

واحد UPS:

۰۲۱۲۲۱۲۹۸۳۰