کابل های رابط خود را بیرون بیاورید.

ایده خوبی است که مجموعه ای از کابل های رابط خریداری کرده و در صندوق عقب خودروی خود بگذارید. اما اگر کابل رابط ندارید، مجبور هستید که شخص نیکوکاری را پیدا کنید که نه تنها مایل باشد که به شما کمک کند، بلکه کابل رابط هم داشته باشد.

هر دو اتومبیل را در حالت پارک یا ثابت، با سوئیچ های خاموش و ترمزهای اضطرای روشن قرار دهید.

سرپوش ها را از هر دو باتری جدا کنید (مگر اینکه مهر و موم شده باشند)

باتری ها گاز انفجاری هیدروژن متساعد می کنند و یک جرقه می تواند آن را خاموش کند. اگر سرپوش ها باز باشند، می توانید از چنین انفجاری جلوگیری کنید. (باطری های مهر و موم شده دارای دریچه های ایمنی هستند.)

کابل ها را وصل کنید.

کابل مثبت در انتهای خود گیره هایی قرمز و کابل منفی در انتهای خود گیره هایی آبی دارد. بسیار مهم است که آنها را به درستی متصل کنید:
 

  • در ابتدا، یکی از گیره های قرمز را به ترمینال مثبت باتری متصل کنید( علامت “POS” یا “+” بر روی خود دارد، یا بزرگتر از ترمینال منفی است.)
  • گیره ی قرمز دیگر را به ترمینال مثبت باتری خودروی دیگر وصل کنید.
  • یکی از گیره های سیاه را به ترمینال باتری خودروی دیگر متصل کنید.
  • آخرین گیره ی سیاه را به سطح فلزی بدون رنگ بر روی ماشین خود که نزدیک به کاربراتور یا باتری ماشین نیست متصل کنید.
  • سعی کنید وسیله نقلیه خود را روشن کنید.

اگر روشن نشد، اطمینان حاصل کنید که کابل ها به درستی وصل شده اند و موتور خودروی دیگر را به مدت ۵ دقیقه روشن نگه دارید. سپس دوباره سعی کنید ماشین خود را روشن کنید. اگر باز هم روشن نشد، ممکن است برای باتری شما کمک هم جواب ندهد.

  • کابل ها را جدا کنید، از شخص نیکوکاری که به شما کمک کرده سپاس گزاری کنید و زندگی خود را از سر بگیرید.
  •  
    موتور خود را خاموش نکنید و برای دوباره شارژ کردن باتری خودرو مدتی رانندگی کنید.