برند تینو

تینو 50 آمپر L2
۳۴۵,۰۰۰ % ۶

۳۲۵,۰۰۰ تومان

تینو 55 آمپر
۳۷۷,۵۰۰ % ۵

۳۵۷,۵۰۰ تومان

تینو 60 آمپر کوتاه
۴۱۰,۰۰۰ % ۵

۳۹۰,۰۰۰ تومان

تینو 60 آمپر بلند معکوس
۴۱۰,۰۰۰ % ۵

۳۹۰,۰۰۰ تومان

تینو 66 آمپر
۴۴۹,۰۰۰ % ۱۰

۴۰۵,۰۰۰ تومان

تینو 70 آمپر بلند معکوس
۴۷۵,۰۰۰ % ۴

۴۵۵,۰۰۰ تومان